Gruodžio 14 dieną, Panevėžyje įvyko seminaras, kuriame aptarti laimėjimai, problemos ir iššūkiai Kauno ir Panevėžio regionuose.
Seminaro dalyvius pasveikino Panevėžio meras Povilas Vadopolas, jis pažymėjo, kad nors Panevėžys įsikūręs strategiškai geroje vietoje tarp Vilniaus ir Rygos ir turi labai gerai išvystytą infrastruktūrą, tačiau sunku pritraukti investuotojus. Meras pagyrė profesines sąjungas ir padėkojo už tai, kad jos nenuliedžia rankų ir stengiasi dėl dirbančiųjų gerovės.
Panevėžio darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė kalbėjo apie situaciją Panevėžio darbo rinkoje. Panevėžys tampa probleminiu miestu dėl bedarbystės lygio: užregistruotas 14,4% bedarbystės lygis, tai yra didžiausias užregistruotas bedarbystes lygis per nepriklausomybės laikotarpį šiame mieste ir iškelia Panevėžį į pirmą vietą tarp Lietuvos didmiesčių.
118

Seminare dalyvavo Panevėžio Vyriausiosios darbo inspektorės Eugenija Čerkesaitė ir Lidija Virginija Šiupšinskienė. Darbo inspektorės pasakojo, kad daugiausiai skundų gaunama dėl atleidimų iš darbo. Kaip nebūtų keista, beveik negaunama nusiskundimų dėl atlyginimų „vokeliuose“, pažymėjo inspektorės. Tai byloja ne apie tai, kad tokių atvejų nepasitaiko, o kad darbuotojai bijo prarasti darbą ir galimybę

užsidirbti pragyvenimui. Lidija Virginija Šiupšinskienė kalbėjo apie darbuotojų saugą ir sveikatą, apie tai kokios turi būti darbuotojų darbo sąlygos. Kaip vienas iš geros praktikos pavyzdžių, kaip turi vykti dialogas tarp darbo inspekcijos ir įmonės, buvo paminėta UAB “Durapart“. Šioje įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbo sąlygų gerinimui, daruotojų mokymams. Didelį indėlį į tai įneša aktyvūs profesinės sąjungos nariai.

Vėliau Lietuvos Darbo Federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis pristatė klausimus, kuriuos svarsto Lietuvos Trišalės Taryba. Nacionalinio susitarimo aptarimas sulaukė didelio seminaro dalyvių dėmesio. Pirmininkas išvardino susitarimo punktus, kurie yra naudingi dirbantiesiems. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad profesinėms sąjungoms derybų keliu pavyko išreikalauti kad į susitarimą būtį įtraukta nuostata, kad nebus keičiami darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, jei tam nepritars Trišalė Taryba , taigi socialiniai partneriai.

Panevėžio miesto profesinių sąjungų koordinacinio centro pirmininkė Birutė Čepienė pristatė Panevėžio miesto Trišalę Tarybą, kuri veikia nuo 2003 metų. Panevėžio miesto profsąjungiečiai aktyviai dalyvauja Trišalės tarybos veikloje. Visada prieš Trišalės tarybos posėdžius būna šaukiamas koordinacinės tarybos susirinkimas, tam kad rūpimi klausimai būtų iš anksto apsvarstomi.
LDF Kauno apskrities skyriaus pirmininkas, Kauno Trišalės tarybos narys Gintaras Čižikas pristatė Kauno Trišalės tarybos veiklą. Kauno Trišalė taryba nagrinėja panašius klausimus kaip ir Panevėžio Trišalė Taryba: klausimus susijusius su Darbo kodeksuo pataisomis, Nacionalinis susitarimas, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai, miesto aktualijos. Skirtumas tarp Panevėžio ir Kauno Trišalių Tarybų yra tai, kad Kaune profesinės sąjungos skyrė vieną vietą nepriklausomoms profsąjungoms, su kuriomis nevisada lengva kurti dialogą.
Seminare buvo nutarta, kad būtų naudinga padaryti bendrus mokymus Kauno ir Panevėžio Trišalių Tarybų nariams, pasidalinti patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų.
Seminare dalyvavo Panevėžio meras Povilas Vadopolas, Valstybinės Darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Eugenija Čerkesaitė ir Lidija Virginija Šiupšinskienė, Panevėžio darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė, Lietuvos Darbo Federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis, LDF Kauno apskrities skyriaus pirmininkas, Kauno Trišalės Tarybos narys Gintaras Čižikas, LDF Metalo pramonės profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vaclovas Viršila, LDF Panevėžio apskrities skyriaus pirmininkė, Panevėžio Trišalės tarybos narė Jelena Soms, Panevėžio miesto profesinių sąjungų koordinacinio centro pirmininkė Birutė Čepienė, LDF Panevėžio ir Kauno apskričių organizacijų atstovai, svečiai iš LPSK

LDF info