Lapkričio 12 dieną Telšiuose susitiko Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis, Lietuvos Transporto Federacijos pirmininkė Eugenija Šniutiene, Telšių profesinės sąjungos pirmininkas Petras Jankauskas, jo pavaduotojas Stasys Gečas, kiti TAP profesinės sąjungos nariai su Telšių rajono savivaldybės meru Valdemaru Ramšu, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Kęstučiu Gusarovu, Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė, UAB „Telšių autobusų parkas“ direktoriumi Petru Ročiumi.

Seminaro metu buvo kalbama apie socialinio dialogo stiprinimą tarp darbdavių ir darbuotojų. Šią temą pristatė ir patirtimi dalijosi Lietuvos Transporto Federacijos pirmininkė Eugenija Šniutienė. Kalbėdama Lietuvos Transporto Federacijos pirmininkė pabrėžė, kad socialinis dialogas – kertinis produktyvaus bendradarbiavimo akmuo, socialinis dialogas negali vykti vienašališkai ir svarbu, kad svarstant ir priimant norminius aktus dėl UAB Telšių autobusų parko būtina išklausyti profesinės sąjungos atstovų nuomonę.

TAP darbuotojai iškėlė klausimą dėl privačių vežėjo ir nutarė prašyti iš savivaldybės vienodų konkurencinių sąlygų tarp vežėjų sudarymo, taip pat daugiau skaidrumo ir viešumo vykstant UAB Telšių autobusų parko reformai.

Viena iš pagrindiniu TAP darbuotojus kamuojančių problemų – vėluojantis darbo užmokestis. Pritrūko 15 tūkst. Lt, kad už pirmąjį rudens mėnesį būtų visiškai atsiskaityta su darbuotojais. UAB „Telšių autobusų parkas“ direktorius Petras Ročius patikino, kad artimiausiu metu su visais darbuotojais bus atsiskaityta.
Telšių miesto savivaldybės atstovai pasidžiaugė, kad miesto finansinė padėtis nėra tokia jau prasta, dar nėra blokuojamos įmonių sąskaitos, kaip tai nutinka kitose rajonuose.

Bendradarbiavimu, kolektyvine sutartimi, dvišaliais ir trišaliais susitarimais ypač domėjosi TAP administracijos atstovai. TAP direktorius pažymėjo, kad džiaugiasi profesine sąjunga, jis taip pat akcentavo, kad įmonėje esant profesinei sąjungai labai supaprastėjo klausimų susijusių su darbo teise sprendimas, kartu bandoma ieškoti išeičių iš susidariusių situacijų, kad nenukentėtų nei darbdavys nei darbuotojas.

Susitikimo metu LDF pirmininkas Vydas Puskepalis apžvelgė Nacionalinį susitarimą, akcentuodamas darbuotojams svarbius punktus.
Susitikime profesinės sąjungos atstovai pasiūlė Telšių rajono savivaldybės merui Valdemarui Ramšui pasirašyti trišalę sutartį tarp Telšių miesto savivaldybės, UAB Telšių autobusų parko ir profesinės sąjungos. Taip pat siūlyta įsteigti ekonominio – socialinio dialogo komitetą, kuris svarstytų ūkinės – finansinės veiklos rodiklius ir kt. Buvo sutarta atsiūsti pasiūlymus raštu, juos apsvarstys Telšių miesto savivaldybės taryba.

LDF info