Į LDF Vilniaus apskrities seminarą buvo pakviesti profesinių sąjungų pirmininkai atstovaujantys įvairias organizacijas – medikai, mokytojai, pašto, kultūros, statybininkų, geležinkelio, prekybos tinklo „Iki“, “Humana“ atstovai.
Paruošta programa, atitinkanti šių dienų aktualius darbuotojams klausimus, įsigilinant į problemų sprendimo būdus.
Ne tik šiandienos, bet ir visą laiką visoms pusėms aktuali problema – įmonės restruktūrizacija, jos sukleti padariniai darbuotojų sveikatai. 2009 metais Higienos institutas įsijungė į ES „Hires Plus“ projektą, kuriuo siekiama atkreipti valstybių dėmesį į tai, kad bet kokios įmonės ar organizacijos restruktūrizavimas turi reikšmingą poveikį darbuotojų sveikatai, ekspertų grupė parengė rekomendacijas. Todėl labai informatyvus, suteikiantis daug žinių buvo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro jaunesniosios mokslo darbuotojos Tomos Jasiukevičiūtės pranešimas „Organizacijų, įmonių restruktūrizacija, poveikis darbuotojų sveikatai“. Atlikti tyrimai rodo daugialypę šios problemos neigiamą riziką įvairiose restruktūrizavimo stadijose. Dar neprasidėjus restruktūrizacijai, darbuotojams tik numanant jį būsiant, didėja stresas, prastėja psichikos sveikata, mažėja pasitenkinimas darbu, suaktyvėja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nelaimingų atsitikimų skaičiaus rodikliai. Pranešėja pateikė daug informacijos, kuri aktuali darbuotojams ir čia labai reikšmingas yra profesinių sąjungų vaidmuo. Diskusijose vyravo nuomonė, kad darbdaviai, ypač šiuo sunkmečio metu, nepaiso darbuotojų, bet apie tai būtina kalbėti, nes žinojimas suteikia galimybių būti stipresniems, juolab, kad šiuo klausimu labai daug dirba įvairios ES ir Lietuvos institucijos.
Pranešimas „Pasaulinės ekonominės krizės iššūkiai ir jų sprendimo būdai“, kurio pranešėjas Vilniaus miesto ir apskrities verslo darbdavių konfederacijos prezidentas, Vilniaus apskrities TT narys Rimvydas Jasinavičius ne tik parodė tą sunkią ekonominę situaciją, bet ir jos sprendimo būdus.  Pranešėjas pažymėjo, kad kad tik pridėtinės vertės, naujų darbo vietų kūrimas, padės įveikti ekonominį sunkmetį. Svarbu susitelkimas, geranoriškumas, taip pat socialinio dialogo plėtojimas, kas Vilniaus apskrities TT vystoma, tačiau taip pat reikalingi nauji projektai socialinei partnerystei skatinti, suteikiantys konkrečių ir gerų pavyzdžių, žinių visoms pusėms.
Kad Lietuvoje yra iniciatyvių, atsakingų verslo atstovų, siekiančių konkrečiais darbais prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo, įrodė UAB „Šiaurės miestelio“ direktoriaus Simo Ramučio Petrikio pranešimas „Inovacijų pritraukimas, naujų darbo vietų kūrimas pasitelkiant aukštąsias technologijas“. Nežiūrint visų sunkumų, su kuriais susiduriama pritraukiant investuotojus, šioje srityje jau yra pasiekta gerų rezultatų, taip pat ateityje yra numatyta antra tiek. Pranešėjas daug bendravo, atsakė į klausimus, ragino būti aktyviems.
Seminare buvo aptartos aktualios temos, pasidalinta nuomonėmis ir patirtimi vystant socialinį dialogą tarp įvairių šakų profesinių sąjungų atstovų.
LDF Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotoja
Nijolė Turčinavičienė