LDF pirmininkas Vydas Puskepalis pristatė socialinio dialogo raidą, lygius ir formas tiek Europoje tiek Lietuvoje. Kaip Lietuvos Trišalės Tarybos narys apžvelgė jos veiklą 2009 m. LDF pirmininkas kalbėdamas apie Nacionalinį Susitarimą išvardijo pliusus ir minusus, paaiškino kam ir kodėl ir kaip šis susitarimas naudingas.

Renginyje dalyvavęs Seimo narys, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis trumpai pristatė ekonominę šalies padėtį, kodėl buvo priimami nevisada populiarūs sprendimai. pažymėjo, kad tokiu būdu buvo išvengta skolinimosi iš Tarptautinio Valiutos Fondo. Seimo narys, pats būdamas uteniškis, atsakė į daugybę renginio dalyvių klausimų.

Utenos Darbo biržos direktorius Alvydas Sipavičius savo pranešime apžvelgė Utenos darbo rinkoje susiklosčiusią padėtį, kuri nėra džiuginanti. Ilgą laiką bedarbystės Utenoje rodikliai buvo geresni negu šalies vidurkis, tačiau nuo spalio mėnėsio jie pradėjo smukti ir dabar jau lenkia šalies nedarbo vidurkį. Per metus bedarbystė išaugo keturis, o bedarbių išmokos net penkis kartus. Darbo biržos direktorius pristatė biržos teikiamas paslaugas, Europos socialinio fondo lėšomis vykdomus projektus, taip pat apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramą. Atsakė į dalyvių klausimus.

LDF Gen. Sekretorė Janina Švedienė, profesinių sąjungų atstovė prie Lietuvos Vyriausybės, kalbėjo kaip svarbų yra laiku gauti informaciją apie Vyriausybėje rengiamus projektus.

Utenos Trišalės tarybos nariai – Lietuvos Verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys, UAB „Utenos gelžbetonis“ Gen. Direktorius Albinas Kazanavičius ir LDF Utenos skyriaus pirmininkas Vilhelmas Čekuolis – diskusijose apie socialinį dialogą gerai įvertino socialinę partnerystę Utenoje. Rajono Trišalėje taryboje svarstomi visi svarbiausi socialiniai klausimai prieš juos priimant rajono Taryboje. Kaip pavyzdys buvo paminėta, kad Utenos Trišalės tarybos siūlymu buvo pamažintas verslo liudijimo mokestis rajone.

121
LDF Utenos apskrities pirmininkas
Vilhelmas Čekuolis