2012 m. gegužės 11 – 12 dienomis vyko tarptautinė konferencija tema „Kova su skurdu ir socialine atskirtimi. Socialinių partnerių vaidmuo įgyvendinant Strategijos “Europa 2020” pavyzdinę iniciatyvą„. Konferenciją organizavo Lietuvos darbo federacija kartu su EZA (Europos centras dirbančiųjų klausimams spręsti), bei Europos Komisijos parama. Seminare dalyvavo apie 70 dalyvių iš 11 Europos Sąjungos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Belgijos, Olandijos, Graikijos, Vokietijos, Ispanijos, Rumunijos, Italijos, Portugalijos).

Prieš seminarą surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavo EZA Prezidentas Bartho Pronk (Belgija), EZA Ko-prezidentas Pjergiorgio Sciacqua (Italija), DAKE I.T prezidentas Nikolaos Kioutsoukis (Graikija), LDF Pirmininkė Eugenija Šniutienė (Lietuva). Spaudos konferencijoje EZA Prezidentas B. Pronk pristatė EZA organizaciją. Jis teigė jog EZA vienija 67 darbuotojų organizacijas iš 24 šalių, kurios savo veikloje vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis. EZA nariai yra darbuotojų organizacijos bei švietimo ir mokslinių tyrimų institucijos, sprendžiančios darbuotojams aktualius klausimus. EZA Ko-prezidentas P. Sciacqua pristatė situaciją Italijoje.
Nemažai dėmesio sulaukė Graikijos DAKE I.T profesinės sąjungos prezidentas. Jis pasakojo apie grėsmingus skaičius: 54 proc. jaunimo nedarbą bei trečdalį (3 mln.) piliečių, gyvenančių žemiau skurdo ribos. Pasak profesinės sąjungos Prezidento, visa visuomenė yra ypatingai sunerimusi dėl situacijos šalyje, tačiau vienybės vis dėl to trūksta.
Lietuvos situaciją trumpai pristatė LDF pirmininkė Eugenija Šniutienė, O EZA prezidentas apibendrindamas teigė, jog net ir tokiose skirtingose šalyse, kaip Graikija ir Lietuva situacija yra panaši, nelabai ji skiriasi ir visoje ES, tad ši konferencija kaip tik ir skirta aptarti, kaip bus siekiama įgyvendinti Europos strategijos pavyzdinę iniciatyvą „Europos kovos su skurdu planas“ ir pateikti socialinių partnerių pastebėjimus, pastabas ir pasiūlymus.
Konferenciją atidarė ir svečius sveikino ir linkėjo konstruktyvaus darbo LDF pirmininkė E. Šniutienė bei LDF generalinė sekretorė J. Švedienė. Konferenciją sudarė 6 dalys. 1 konferencijos dalyje buvo siekiama išsiaiškinti, ar skurdas yra XXI a. realybė? Skurdo paveikslą mokslininko akimis apžvelgė Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius, prof.dr. Boguslavas Gruževskis, o Vilniaus Arkivyskupijos CARITAS direktorius Linas Kukuraitis pristatė bažnyčios socialinės veiklos gaires, bei dar kartą priminė konferencijos dalyviams krikščioniškąjį požiūrį į socialines problemas.
2 konferencijos dalis buvo skirta aptarti ar socialinė krizė vis dėl to yra ekonominės krizės pasekmė. Situaciją Lietuvoje išsamiai pristatė Gerb. Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministras D. Jankauskas. Austrijos parlamento II prezidentas kalbėjo apie kovos su skurdu ir socialine atskirtimi iniciatyvą.
3 konferencijos dalyje buvo kalbama apie valstybės dėmesį šeimai. Vilniaus Arkivyskupijos CARITAS Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ vadovė, sesuo Jolita Matulaitytė pristatė Caritas teikiamas paslaugas vaikams, o tuo tarpu kolegos iš Ispanijos papasakojo apie taip, kaip derinama šeima ir darbas Ispanijoje. Seminaro dalyviai iš Rumunijos bei Italijos išsakė savo pozicijas dėl skurdo ir emigracijos sąsajų.
4 seminaro dalyje profesinių sąjungų atstovai siekė išsiaiškinti ar įmanoma nugalėti skurdą Europos šalyse. Graikijos profesinės sąjungos rezidentas pristatė situaciją Graikijoje, Italijos atstovas pasakojo apie Italijos problemas ir galimybes įveikti skurdą. Tuo tarpu Portugalijos atstovė pasakojo apie švietimą ir mokymus kovoje su socialine atskirtimi.
5 konferencijos dalyje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė Daiva Kvedaraitė pristatė Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą, o EZA projektų turinio koordinatorius Norbert Klein kalbėjo apie Socialinių partnerių vaidmenį įgyvendinant Strategiją „Europa 2020“.
6 seminaro dalyje buvo kalbama apie socialinių partnerių vaidmenį įgyvendinat skurdo mažinimo strategijas. Pasisakė Jonas Guzavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Vinita Luminita, Cartel-Alfa atstovė iš Rumunijos, Aldona Jašinskienė, LPS „Solidarumas“ pirmininkė, bei Jozef Mozolewski, Solidarnost atstovas iš Lenkijos.

11 12 13 14 15