Šį rytą BNS spaudos salėje įvyko Lietuvos profesinių sąjungų centrų vadovų spaudos konferencija energetikos klausimais. Dalyvavo LDF pirmininkas Vydas Puskepalis, LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Spaudai buvo pristayta Lietuvos profesinių sąjungų pozicija šiuo klausimu. Buvo pareikštas susirūpinimas AE darbuotojų bei jų šeimos narių ateitimi. Profesinės sąjungos jau ne kartą yra išreiškusios nepritarimą LR Seimo ir Vyriausybės vykdomai politikai ir raštu išsakiusios savo poziciją tiek LR Seimui bei Vyriausybei (2008 m. sausio 14 dieną), tiek Lietuvos Respublikos Prezidentui (2008 m. vasario 7 dieną). Jos reikalauja neuždaryti Ignalinos Atominės Elekrinės II bloko nepastačius naujos AE, taip pat nori skaidrumo renkantis nazionalinį investuotoją. Profesinės sąjungos praneša, kad nuo vasario 14 dienos kartu su Pilietine iniciatyvine grupe dalyvaus 50.000 parašų rinkime. Šie parašai bus prisegti prie prašymo Seimui persvarstyti Ignalinos Atominės Elektrinės įstatymą ir pratęsti II bloko darbą iki bus pastatyta nauja AE.

Po spaudos konferencijos Lietuvos darbo federacijos ir profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai Simono Daukanto aikšteje, surengė piketą kuriame dar kartą išreiškė savo poziciją. Piketo organizatoriai buvo pakviesti į prezidentūrą ir išklausyti Prezidento priimamojo darbuotojų.

Įdomu, ar profesinių sąjungų nuomonė bus perduota LR Prezidentui?

LDF informacija