2016-06-14 Lietuvoje lankėsi Europos profesinių sąjungų konfederacijos ETUC ekspertas Patrick Itschert. Vizito tikslas – susitikti su Lietuvos profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovais ir aptarti Europos socialinių partnerių susitarimų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Svarbiausi susitarimai, dėl kurių vyko diskusijos yra:  Susitarimas dėl įtraukios darbo rinkos (2010 m.), Veiksmų rinkinys skatinant jaunimo įdarbinimą,Susitarimas dėl smurto ir priekabiavimo darbe (2007 m.), Susitarimas dėl streso darbe (2004 m.), Susitarimas dėl nuotolinio darbo (2002 m.) ir kt.

Šie susitarimai pasirašyti Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC),  Europos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių asociacijos (UEAPME),  Europos verslo konfederacijos (BUSINESSEUROPE),  Europos viešojo sektoriaus įmonių darbdavių centro(CEEP.) Susitarimai yra autonominiai, jų įgyvendinimas nacionaliniu lygiu priklauso nuo tos šalies socialinių partnerių bei Vyriausybės noro ir pastangų.

Tenka pripažinti, kad Lietuva priklauso grupei šalių, kurios delsia įgyvendinti susitarimus.

Taigi pagrindinė susitikime dalyvavusiųjų diskusijos tema – kodėl susitarimų įgyvendinimas „stringa“, kas už tai atsakingas, kokius veiksmus reikia inicijuoti, kad pasiekti tikslo.

Susitikime dalyvavo LPSK pirmininkas A.Černiauskas,  LPS“Solidarumas“ pirmininkė K.Krupavičienė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius, kiti atsakingi darbuotojai. LDF atstovavo generalinė sekretorė Janina Švedienė.

13450890_1325025857512362_5124864510522561732_n

Diskusijose buvo akcentuojamas atsainus  LR Vyriausybės požiūris į socialinio dialogo plėtrą, jo dalyvių gebėjimų stiprinimą, neatsakinga trišalio dialogo struktūrų pertvarka. Tuo tarpu Europos Komisijos pirmininkas J. C. Junkeris pabrėžia socialinio dialogo svarbą, jo manymu,  Europos socialiniam dialogui reikalingas naujas postūmis, įvertinus dabar egzistuojantį socialinio dialogo modelį, išsiaiškinus silpnąsias puses, kodėl neveikia ES lygiu pasirašomi autonominiai susitarimai tarp ETUC bei verslo struktūrų, būtinas stiprus žingsnis pirmyn.

Europos socialinio dialogo poveikio gerinimas pasireiškia tuo, kad kai kurie savarankiški socialinių partnerių ETUC,  UEAPME,  BUSINESSEUROPE,  CEEP bendri susitarimai buvo įgyvendinti Europos Tarybos direktyvomis, keletas –  prižiūrint Europos Komisijai.

Europos dvišalis socialinis dialogas vyksta patvirtintų socialinių partnerių patvirtintų darbo programų pagrindu tarpšakiniame socialinio dialogo komitete ir trisdešimtyje sektorinių dialogo komitetų.

Per pastaruosius metus pastebimai išsiplėtė ir socialinio dialogo aptariamų klausimų sąrašas (ekonominė arba sektoriaus politika, socialinis dialogas, darbo sąlygos, kvalifikacijos kėlimas, darbo laikas, nediskriminavimas, sveikata ir sauga, užimtumas ir kt.).