Šių metų vasario 22 d. Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute rinkosi kutūros darbuotojai iš visos Lietuvos. Džiugu, kad supažindinti seminaro dalyvius su profesinių sąjungų vaidmeniu buvo pakviesti Lietuvos darbo federacijos (LDF) atstovai. LDF pirmininko pavaduotoja N.Turčinavičienė kalbėjo apie federacijos, įsikūrusios 1919 metais ir turinčios seniausias tradicijas istoriją, vystimąsi. Pasakojo apie LDF šakas, organizacijas, renginius. Šios federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis aptarė socialinio dialogo (derybų ir konsultacijų procesą tarp svarbiausių socialinių partnerių – valstybinių, darbdavių ir profesinių sąjungų institucijų ) ir Trišalės tarybos svarbą.
Į susitikimą taip pat atvyko ir Lietuvos darbo federacijos teisininkė Erika Patupytė. Būtent teisininkės traktuojamas argumentas – kolektyvinė sutartis – labiausiai sudomino seminaro dalyvius, kurie teiravosi, kokia yra jos forma, kokios sudarymo sąlygos, papildymo ir nutraukimo galimybės.
Toks Lietuvos darbo federacijos ir kutūros darbuotojų dialogas labai pradžiugino profesinės sąjungos atstovus, kurie ir toliau tikisi bendradabiauti.