2013 m. vasario 18 – 21 d. įgyvendinant Norvegų remiamą projektą, kuriame dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su profesinių sąjungų centrais – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga Solidarumas ir Lietuvos darbo federacija, buvo organizuotas vizitas į Norvegiją projekto partneriams. Vizito tikslas – susipažinti su Norvegijos socialinio dialogo sistema, pasidalinti gerąja patirtimi. Vizito metu buvo suorganizuoti susitikimai su didžiausia Norvegijos darbdavių organizacija, didžiausios profesinės sąjungos atstovais bei surengtas vizitas į vieną socialiai atsakingą Norvegijoje veikiančią įmonę.
Pirmiausia buvo suorganizuotas susitikimas su Norvegijos darbdavių organizacija – NHO. Ši organizacija didžiausia Norvegijoje, jos narėmis yra apie 21 000 įmonių, kuriose dirba per 500 000 žmonių. Organizacijos vadovybė yra įsikūrusi Osle, o regionuose dar veikia 15 ofisų. Organizacijos atstovai mūsų delegaciją supažindino ne tik su organizaciją, bet ir pristatė Norvegijos ekonominę situaciją ir jos perspektyvas.
Susistikime su Norvegijos profesinės sąjungos LO atstovais buvo pristatyta organizacija bei aptarta ekonominė – socialinė situacija šalyje. LO buvo įkurta dar 1899 m. ir yra viena stipriausių organizacijų šalyje. Ji veikia šakiniu pagrindu. LO labai tampriai bendradarbiauja su šiuo metu pozicijoje esančia darbo partija.
Kaip paaiškėjo susitikimų metu, oficialaus trišalio socialinio dialogo instituto šalyje nėra. Tačiau tiek profesinės sąjungos, tiek darbdavių organizacijos labai dažnai yra kviečiamos į bendrus susitikimus su Vyriausybe, svarsto teisės aktų projektus, aptaria esminius socialinius – ekonominius klausimus. Tiek profesinės sąjungos, tiek darbdaviai labai akylai stebi socialinius – ekonominius šalies rodiklius, šalies biudžetą, pajamas ir išlaidas, todėl tarp visų 3 socialinių partnerių vyksta ypatingai glaudus bendradarbiavimas.
Oficialiai šalyje vyksta dvišalės derybos tarp darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų. Kas 2 metai yra atnaujinamas darbdavių ir profesinių sąjungų pasirašytas susitarimas, kuriame keičiami tam tikri dalykai: aptariamas atlyginimų klausimas, socialinės sąlygos ir t.t. Beje, kol sutarties galioja, tol streikas nėra galimas. Kas 2 metus yra apsirašomi šakiniai susitarimai, kuriuose nustatomos socialinės – ekonominės darbuotojų sąlygos. Šalyje nėra nustatytas minimalus darbo atlyginimas, tačiau kiekviena pramonės šaka, derybų metu tarp profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, nustato minimalų atlyginimą. Šalyje siekiama, kad nebūtų didelis atotrūkis tarp dirbančiųjų, todėl Norvegijoje atlyginimų skirtumas yra vienas mažiausių.
Tokia socialinio dialogo sistema, pagrįsta pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, atsirado ne per vieną dieną, o per maždaug šimtą metų.

Parengė: R. Martišienė