Vakar Lietuvos darbo federacijos atstovai buvo nuvykę į Marijampolę susitikti su Suvalkijos mokytojais. Ne tik šio krašto, bet visos Lietuvos, mokytojai ilgą laiką išgyvenantys sunkius laikus, seniai pradėjo domėtis savo teisėmis. Viena iš jų – burtis į profesines sąjungas. Apie jų naudą ilgai šnekėjo LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė.
Lietuvos daro federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis prisiminė LDF istoriją ir pabrėžė, kad nuo 2000 m. ši nacionalinį statusą turinti profesinė sąjunga vis stiprėja, jos veikla sparčiai plečiasi. Daugėja šakinių susivienijimų. Prabilus apie šakinius LDF padalinius žodį perėmė Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rimutė Šileikienė, kuri puikiai nušvietė dabartinę mokytojų, besiruošiančių streikui, situaciją.
Apibendrinimo diskusijoje daugiausiai kalbėjo mokytojai. Pagrindinė tema – kaip sukurti profesinę sąjungą, kiek tam reikia narių, kokių dokumentų (informaciją rasite čia). Tokia susitikimo pabaiga tik dar kartą pabrėžė mokytojų ryžtą siekti geresnių darbo sąlygų.

LDF informacija