Tarptautinio seminaro

“Profesinių sąjungų vaidmuo siekiant saugių ir sveikų darbo sąlygų darbuotojams“
REZOLIUCIJA

Daugiau nei 40 darbuotojų organizacijų atstovų iš Vokietijos, Belgijos, Portugalijos, Danijos, Kipro, Liuksemburgo, Nyderlandų Latvijos, Estijos ir Lietuvos susirinko konferencijoje, kur
aptarė orios ir saugios darbo vietos sampratą;
pasidalino žiniomis ir patirtimi apie saugos ir sveikatos stiprinimą darbo vietose, streso ir priekabiavimų prevencijos bei diskriminacijos mažinimo įvairiose ES šalyse priemones, galimybes ir problemas;
aptarė Europos Komisijos dokumentus, Europos socialinių partnerių iniciatyvas;
išklausė Lietuvos SADM, Darbo biržos atstovų bei mokslininkų pranešimus apie saugių darbo sąlygų kūrimą;
dalyvavo diskusijose smurto, streso ir diskriminacijos darbe prevencijos klausimais.

Socialiniai partneriai suvokia sudėtingą finansinę kai kurių Europos valstybių padėtį, tačiau nelaiko to padidėjusio nesaugumo darbo vietose pateisinimu. Socialiniai partneriai reikalauja atsakingo požiūrio į darbuotoją, verslo organizavimą, darbo sąlygas ir darbo santykius, atsakingos ir moralios socialinės politikos. Verslas, kuris nesilaiko visuotinai patvirtintų darbuotojų apsaugos standartų ir kurio tikslas tik greitas pelno gavimas, neatneša naudos visuomenei. Tokio verslo pasekmes – profesines ligas ir psichologinius sutrikimus vėliau turi prisiimti valstybė ir visa visuomenė. Tik socialiai atsakingas verslas turi ateitį, būtent tokį verslą reikia skatinti ir valstybės pastangomis bei finansinėmis priemonėmis remti.
Socialiniai partneriai konstatuoja, jog šiandien itin svarbios vertybės yra konstruktyvus socialinis dialogas, derybos ir susitarimai, atsakomybė, moralė, solidarumas, socialinis teisingumas.

Socialiniai partneriai:
– mano, kad sauga ir sveikata darbe turi būti įgyvendinama kaip išsami ir vientisa sistema, kuri užtikrintų, darbuotojams galimybes gauti tik geros kokybės darbo pasiūlymų, garantuojančių saugias darbo sąlygas, orų atlygį už darbą ir pakankamas socialines garantijas;
– mano, kad visų Europos šalių Užimtumo didinimo programos pirmiausiai turi būti nukreiptos į saugių ir sveikų darbo vietų kūrimą;
– siūlo visų šalių Vyriausybėms skirti daugiau lėšų ir priemonių saugos ir sveikatos darbo vietose tikrinimui, vertinimui, profesinių susirgimų prevencijai;
– reikalauja griežtinti darbdavių ir darbuotojų, pažeidžiančių nustatytas normas ir taisykles, atsakomybę,
mano, kad būtina pasinaudoti kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, šalių, taikančių aukštesnius saugos darbe standartus, daugiau pasiekusių smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje. Ypač sektini pavyzdžiai yra Liuksemburgo ir Vokietijos patirtis.
– siūlo įvairiomis mokestinėmis priemonėmis paskatinti socialiai atsakingus darbdavius ir toliau investuoti į savo darbuotojų ir visuomenės gerovę;
– konstatuoja, kad tose šalyse, kur yra išvystyta socialinė partnerystė ir vykdomas konstruktyvus socialinis dialogas, socialinės problemos yra nepalyginamai mažesnės ir lengviau sprendžiamos;
– Vyriausybės privalo pasinaudoti socialinių partnerių patirtimi ir pasiūlymais vykdant smurto ir priekabiavimo, diskriminacijos darbe prevenciją;
– tinkamas socialinis dialogas yra svarbus, siekiant įgyvendinti aukštus darbo kokybės standartus, keliamus tiek įmonėms, tiek darbuotojams.