Antrą dieną Vilniuje vyksta tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) seminaras rytų ir vidurio Europos šalių profesinių sąjungų konfederacijoms tema „Profesinių sąjungų atsakas į krizės iššūkius Baltijos šalyse. Tarptautinių finansinių institucijų vaidmuo.“

Konferencijoje dalyvauja profesinių sąjungų lyderiai iš devynių šalių. Svarbiausias dėmesys skirtas Baltijos šalims, kuriose stipriai jaučiamas krizės poveikis. Lietuva, Latvija ir Estija – trys šalys, kurios po narystės Tarybų sąjungoje tapo Europos sąjungos šalimis, pasižymi didele socialine atskirtimi ir vidutiniškai tik 13 % BVP skiriama socialinėm reikšmėms, tuo tarpu kai pvz. Švedijoje – net 32 %.

Ekonominė krizė paveikė ne tik darbuotojų materialinę padėtį. Konferencijos dalyviai šią krizę įvardino ir kaip moralinę, godumo, laisvosios rinkos krizę.
Kaip turėtų elgtis profesinės sąjungos krizės metu? Ar šalių vyriausybės pakankamai dėmesio skiria socialiniam dialogui? Ar profesinių sąjungų balsas turi įtakos priimamiems sprendimams? Į šiuos klausimus ieško atsakymų seminaro dalyviai.

Tarptautinio seminaro metu įvyko ir spaudos konferencija, kurios metu ypač daug dėmesio susilaukė Estijos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas (EAKL) Harri Taliga. Šios šalies profesinės sąjungos ruošiasi visuotiniam streikui, kuris įvyks birželio 16 dieną.

Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos viceprezidentas (LBAS) Egils Baldzens, akcentavo dialogo trūkumą, kurį paskatinti galėtų nebent ryžtingi profesinių sąjungų veiksmai. Svarbų vaidmenį tame atlieka tarptautinė profesinių sąjungų organizacija, vienijanti 168 milijonus darbuotojų, 234 organizacija iš 154 pasaulio šalių.

Visose šalyse profesinės sąjungos siekia socialiai teisingos ir atsakingos savo vyriausybių politikos krizės metu.

129

LDF info