Rugsėjo 24-26 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis seminaras, kuriame buvo diskutuojama apie jaunų darbuotojų emigraciją ir jos įtaką šalies demografinei situacijai, šeimai ir darbo rinkai.
Svečiai iš Vokietijos, Luksemburgo, Kipro, Portugalijos, Slovakijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Lenkijos, Belgijos dalijosi patirtimi ir aktyviai diskutavo seminaro metu.

125
Visoje Europos Sąjungoje aštrėja demografinė situacija.Visose šalyse mažėja gimstamumas, Europos visuomenė sensta. Metams bėgant bus vis mažiau darbingo amžiaus ir vis daugiau išlaikomų asmenų. Labai svarbu įveikti valstybių senėjimo proceso padarinius, pasiruošti ateities iššūkiams. Socialinių problemų aktualumą šiandieninei Europai pristatė EZA (Europos centras dirbančiųjų klausimams spręsti) prezidentas Raf Chanterie.
Apie ekonominės krizės įtaką Lietuvos socialinei politikai, šeimai ir darbo rinkai kalbėjo LR Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministras Donatas Jankauskas.Ministras atsakė į klausimus, diskutavo su svečiais ir apie Lietuvos planus įveikti finansinę krizę.
Lietuvos ir daugelio kitų naujųjų ES šalių gyventojų skaičius kasmet mažėja ir dėl emigracijos. Dažniausiai emigruoja jauni darbuotojai, jie turi daugiau drąsos, moka užsienio kalbas. Tačiau emigravę į kitas šalis, jie dažnai palieka savo šeimas ir vaikus.
VDU Politikos ir diplomatijos fakulteto docentė dr.Daiva Kristina Kuzmickaitė, pristatė atliktą tyrimą “Emigracijos įtaka šeimai”. Tyrimas atskeidė emigravusių į kitą šalį vaikų ir tėvų integracijos problemas, tarpusavio santykių pokyčius, galimybes mokytis gimtosios kalbos, nepamiršti savo šalies papročių ir kultūros.

Apie ekonominės krizės poveikį migracijai ir migrantams, padėtį pasaulyje ir prognozes Lietuvai kalbėjo Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro vadovė, doc. dr. Audra Sipavičienė.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Estijos ir Portugalijos emigrantų ir imigrantų gyvenimo kasdienybe.
„Portugalija – vartai į Europą, todėl mūsų šalyje dažnai susiduriame su nelegalia emigracija ypač iš Brazilijos, Afrikos. Portugalijos vyriausybė skiria daug lėšų imigrantų integracijai, portugalų kalbos mokymui , imigrantų psichologinių problemų sprendimui – sakė pranešėja iš Portugalijos organizacijos „Fidestra“ Maria Reina Martin. Portugalijoje oficialiais duomenimis gyvena šiek tiek daugiau nei 500 emigrantų iš Lietuvos.

Be abejo, laisvas darbuotojų judėjimas Europoje atveria galimybes prastesnį gyvenimo lygį turinčių šalių darbuotojams rasti darbą kitose šalyse. Emigracija sumažino nedarbą, paspartino kai kurių šalių ūkio plėtrą.Tačiau visi globalizacijos sukelti reiškiniai turi ne tik pliusų, bet ir minusų. Šalyse, iš kurių išvyko daug darbuotojų, jaučiamaskvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.
Apie tai, kaip ekonominės krizės metu pasikeitė darbuotojų padėtis, kokia turėtų būti valstybės politika kalbėjo Darbo ir socialinių tyrimų instituto docentas Arūnas Pocius, Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė.

124 126

Tačiau ar visada ir viskuo galime kaltinti ekonominę krizę? Lietuva Europos sąjungoje sudėtyje – penkeri metai, ekonominė krizė prasidėjo prieš metus, tačiau jau penkiolika metų šalyje mažėja gimstamumas (per 15 metų sumažėjo beveik 1,8 karto), vis daugiau porų gyvena nesusituokę, Statistikos departamento duomenimis 2006 m. ne santuokoje gimė beveik 30% vaikų. Sumažėjo šeimos autoritetas visuomenėje, vaikų gimdymas atidedamas vyresniam amžiui, daugiau dėmesio skiriama karjerai ir darbui, daugiau rūpinamasi asmeniniais interesais. Kokios reikia valstybinės šeimos politikos finansų krizės metu, svarstė Katalikų tėvų asociacijos pirmininkas Vidas Abraitis. Demografinę situaciją Estijoje, valstybinę šeimos politiką pristatė Estijos darbuotojų centro ETOK atstovė Anne Taklaja. Šeimos autoriteto sumažėjimo, visuomenės moralines problemas išmintingai apibendrino internetinio dienraščio „Bernardinai“ vyr. redaktorius Andrius Navickas.

Vienas svarbiausių ES dokumentų – Lisabonos strategija – iškelia visų šalių Vyriausybėms tikslą – aprūpinti darbo rinką kvalifikuota, gebančia prisitaikyti prie naujų poreikių ir naujų technologijų darbo jėga. Tai yra ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai tikslai. Darbo rinkai reikia gerai parengtų specialistų, sugebančių kurti didesnę pridėtinę vertę. Darbuotojams reikia saugių ir tinkamai parengtų darbo vietų. Tai gali užtikrinti investicijos ne tik į gamybos procesų atnaujinimą bet ir investicijos į profesinį darbuotojų parengimą.
Darbo rinkoje siekiama kuo ilgiau išlaikyti vyresnius asmenis, jaunoms šeimoms užtikrinti galimybes derinti šeimą ir karjerą, kurti naujas lanksčias darbo formas, saugius ir lanksčius darbo santykius bei patikimesnes socialinės apsaugos sistemas. EUROFEDOP Generalinis sekretorius Bert Van Caelenberg savo pranešimą skyrė šiai temai. Trumpai pristatęs savo organizaciją, EUROFEDOP Generalinis sekretorius pabrėžė, kad sveikatos apsaugos darbuotojų migracija – opi problema, ir reikia daugiau dėmesio skirti tokių darbuotojų integravimui.
Svarbu pažymėti, kad svečiai atstovavo Europos sąjungoje puikiai žinomas ir gerbiamas organizacijas kaip EZA, EUROFEDOP, ACW, FIOST, NSZZ „Solidarnosc“, FIDESTRA , EUROMF ir kt. Šių organizacijų atstovai dalyvavo apvaliojo stalo diskusijose, pristatė padėtį savo šalyse. Tai Belgijos EUROMF Bruno Machiels , Čekijos KAP atstovė Lidmila Nemcova. Jaunimo migracijos problemas ir mąstus apžvelgė EZA Jaunimo platformos lyderė Julia Rieck.

Tarptautinio seminaro dalyviai daug laiko skyrė diskusijoms, dalinosi nuomonėmis ir gerąja patirtimi, aptarė dalyvaujančių šalių ir visos ES demografinę padėtį ir ateities perspektyvas, diskutavo apie galimybes derinti šeimą ir karjerą, apie įvairių valstybių šeimos ir užimtumo politiką.
Tarp seminaro išvadų – aktyvaus tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, visų šalių pastangos integruoti imigrantus, sudarant sąlygas neatitolti nuo šeimos ir kultūros.Svarbiausias kiekvienos šalies uždavinys – tradicinės šeimos įvaizdžio ir pagalbos šeimai stiprinimas, nacionalinės šeimos politikos sukūrimas.

LDF info