2016 m. kovo 10 d. įvyko išvažiuojamasis Trišalės komisijos prie Panevėžio teritorinės darbo biržos posėdis AQ Wiring Systems UAB. Trišalės komisijos prie Panevėžio teritorinės darbo biržos pirmininkas Bronius Sadula pristatė nuveiktus komisijos darbus už praėjusius metus. Panevėžio teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Jurgita Grigalionienė supažindino dalyvius su darbo rinkos prognoze 2016 m. ir įsidarbinimo galimybių barometru. Pranešėja paminėjo, kad sėkmingą įsidarbinimą lemia ne tik išslavinimas, kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai bei papildomos kompetencijos. Siekiant integruotis ar išlikti darbo rinkoje ir toliau svarbu mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgūdžius ir kompetencijas.

DSC07021

Panevėžio teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė pristatė šiuo metu vykdomus ESF finansuojamus projektus. Taip pat buvo supažindinta su projektais jaunimui „Atrask save“ ir „Naujas startas“. A. Biguzienė informavo, kad bedarbiai vis labiau domisi verslo steigimo galimybėmis ir darbo biržos priemone – savarankiško užimtumo rėmimas. Ši priemonė populiari ir neįgaliųjų, ir jaunimo tarpe. Tuo tikslu buvo pasiūlyta peržiūrėti prioritetus dėl verslo liudijimo subsidijų skyrimo.

Posėdžio metu vyko Trišalės komisijos pirmininko rinkimai. Komisijos pirmininke 2016 metams išrinkta valstybės institucijų atstovė – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė.

Procesų gerinimo inžinierė Jelena Soms pristatė dalyviams apie AQ Wiring Systems UAB veiklą. Bendrovė gamina laidų pynes. Šiuo metu šioje įmonėje dirba daugiau nei 660 dirbančiųjų. AQ Wiring Systems bendradarbiauja su darbo birža įdarbindama darbo ieškančius asmenis bei dalyvaudama aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Trišalės komisijos nariai aplankė įmonę, susipažino su gamyba. J. Soms informavo, kad įmonėje labai didelis dėmesys yra skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai.

DSC07018

Sekantis posėdis planuojamas 2016 m. rugsėjo mėnesį.