2016 m. lapkričio 29 d. įvyko Trišalės komisijos prie LR darbo biržos posėdis.

Posėdyje buvo aptarti šie klausimai:

– ES rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką įgyvendinimas. Pranešėja – Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologjjos ir stebėsenos skyriaus vedėja Daiva Liugienė.

 – Užsieniečių įdarbinimas Lietuvos Respublikoje. Pranešėja – Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologjjos ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistė Honorata Masalskienė.

 – Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Pranešėja – Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėja Inga Balnanosienė.

 

Posėdyje dalyvavo LDF atstovė Rasita Martišė