2014 m. vasario 8 dieną Panevėžyje įvyko AQ Wiring Systems UAB (ansktesnis pavadinimas UAB „Durapart“) darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu profesinės sąjungos pirmininkė Rita Stundžienė pateikė veiklos ataskaitą.

Ji pasidžiaugė, kad profesinės sąjungos nariai aktyviai dalyvauja profsąjunginėje veikloje tiek įmonėje, tiek už įmonės ribų.
Vienas iš svarbiausių profesinės sąjungos pasiekimų – naujos kolektyvinės sutarties pasirašymas.
Kitas ne mažiau svarbus pasiekimas yra tai, kad AQ Wiring Systems UAB darbuotojų profesinė sąjunga įstojo į Pasaulinę dirbančiųjų organizaciją (WOW). Narystė šioje organizacijoje – tai puiki galimybė pasidalinti žiniomis su kolegomis iš skirtingų Europos sąjungos šalių, dalyvauti įvairiuose projektuose Lietuvoje bei užsienyje.

Konferencijos metu Rita Stundžienė buvo išrinkta eiti pirmininko pareigas dar vienai kadencijai. Tam, kad įvairūs klausimai ir problemos būtų greičiau ir geriau sprendžiami bei siekiant savalaikio informacijos pateikimo, profesinės sąjungos Taryba pasipildė naujais nariais iš skirtingų gamybos padalinių.
Konferencijos pabaigoje AQ Wiring Systems UAB profesinės sąjungos narė Jelena Soms, einanti LDF Panevėžio apskritės pirmininkės pareigas, papasakojo apie LDF Panevėžio apskrities skyriaus veiklą.

SAM (1)
AQ Wiring Systems UAB darbuotojų profesinės sąjungos informacija