Ūkio ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip viešųjų pirkimų sistemos dalyviai vertina dabartinį viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos veiksmingumą, kokius mato trūkumus ir kaip siūlytų ją tobulinti.

Labai svarbu užtikrinti veiksmingą ginčų nagrinėjimą, nes tai daro įtaką skaidresniam viešųjų pirkimų procesui, sąžiningesnei konkurencijai, aktyvesniam smulkiojo ir vidutinio verslo dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose. Kviečiame perkančiąsias organizacijas, tiekėjus, apygardų teismus ir advokatų bendrijas aktyviai išsakyti savo nuomonę ir taip prisidėti prie viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos vertinimo ir tobulinimo.

Apklausa dėl viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos vyks iki š. m. spalio 15 dienos. Atskiri klausimynai pateikiami perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams, apygardų teismams ir advokatų bendrijoms. Elektroninį klausimyną rasite adresu http://ukmin.lrv.lt/klausimynas-vps.

Ši apklausa – dalis atliekamo viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos veiksmingumo vertinimo, kuris numatytas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane.