Balandžio 30 dieną Vilniuje įvyko LDF ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Į suvažiavimą buvo kviesti 85 delegatai, atvyko – 73.

Suvažiavimo metu pirmininkas, generalinė sekretorė, pirmininko pavaduotojai, finansinės-ūkinės veiklos kontrolės komisija pateikė veiklos ataskaitas už laikotarpį nuo paskutinio, 2010 gegužės 1 d vykusio, suvažiavimo.

Į renginį buvo kviesti ir svečiai iš kitų Lietuvos profesinių sąjungų, Vyriausybės atstovai. Pasveikinti delegatų atvyko LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas ir LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius.

2011 metų suvažiavimas – ataskaitinis ir rinkiminis. Į pirmininko pareigas kandidatavo septynis metus einantis LDF pirmininko pareigas Vydas Puskepalis ir LDF pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutienė. 4 balsų persvara (38-34) buvo išrinkta nauja LDF pirmininkė. Ja tapo LDF Transporto federacijos pirmininkė, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė.

Į LDF generalinio sekretoriaus pareigas kandidatavo dabartinė generalinė sekretorė Janina Švedienė ir LDF Medicinos darbuotojų federacijos pirmininkas doc. Algimantas Jasulaitis. 10 balsų skirtumu (41-31) generaline sekretore perrinkta Janina Švedienė.

LDF pirmininko pavaduotojais patvirtinti LDF Utenos apskrities skyriaus pirmininkas Vilhelmas Čekuolis ir LDF Meno darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Nijolė Turčinavičienė, išrinkti LDF Panevėžio apskrities skyriaus pirmininkė Jelena Soms ir LDF Pašto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Svajūnas Andriulis.
Visi rinkimų balsavimai vyko slaptai.

88 89 90

LDF info