Lietuvos darbo federacijos vadovai nuoširdžiai užjaučia gerb. pirmojo po Lietuvos nepriklausomybės LDF Pirmininko Liongino Radzevičiaus šeimą ir artimuosius sunkią netekties valandą. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.