Šį kartą buvo diskutuojama dėl darbo tarybų ir profesinių sąjungų kompetencijų paskirstymo, dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo. Kaip turėtų būti informuojami ir konsultuojami darbuotojai? Ar tai turėtų vykti per darbo tarybas, ar per profsąjungas. Profesinėms sąjungoms tai labai svarbus klausimas, nes darbuotojų informavimu ir konsultavimu daug metų rūpinosi profesinės sąjungos. Perdavus šią funkciją darbo taryboms, susiaurinamas profesinių sąjungų vaidmuo ir galimybės geriau žinoti įmonių veiklos rezultatus, situaciją įmonėse. Informavimas ir konsultavimas, ypač svarbūs derybose dėl kolektyvinių sutarčių, nes neturint informacijos derybos beprasmės. Pagal TDO konvencijas būtent profsąjungos turi išskirtinę teisę derėtis ir pasirašyti kolektyvines sutartis.
Tačiau praėjusiais metais Seimo patvirtintame DK ši funkcija buvo paskirta išskirtinai Darbo taryboms. Profesinės sąjungos pasiūlė, kad tiek jos, tiek darbo tarybos, turėtų teisę į informavimą ir konsultavimą. Vyriausybės atstovai jau sutinka, kad tai būtų ir profesinių sąjungų sritis, tačiau laikosi pozicijos, kad darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami privalomai, nors darbdavių ir profsąjungų atstovai sutarė, kad informacija pateikiama raštu pareikalavus.
Darbdaviai neturėjo vieningos nuomonės, kada steigiama darbo taryba ir kada profesinės sąjungos gali perimti darbo tarybų funkcijas. Šis klausimas atidėtas vėlesniam posėdžiui.
Trišalės tarybos sudarymo tvarka buvo griežtai sukritikuota darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų, nes niekur pasaulyje Vyriausybės nekontroliuoja ir neskiria socialinių partnerių atstovų į trišalio bendradarbiavimo institucijas. Todėl žymusis DK 185 str. buvo ryškiai sutrumpintas. Atstovavimo kriterijai turi būti nustatomi ne Darbo kodeksu, o partnerių tarpusavio susitarimu.
Profesinės sąjungos nusprendė atidėti ir sprendimą dėl papildomų narių priėmimo ir dar padiskutuoti tarpusavyje ir su potencialiais kandidatais. Kitame posėdyje bus sutarta dėl naujų narių įtraukimo į Trišalę tarybą
Kitas Trišalės tarybos posėdis vyks vasario 14 dieną.