Ilgiausias tradicijas turinti šalies profsąjunga, Lietuvos darbo federacija, pradės darbdavių ir darbuotojų mokymus, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Socialinės partnerystės vystymas gerinant Trišalių ir Dvišalių tarybų veiklą“. Projekto partneris – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija.

Iki 2008 metų bus sukurti vadinamieji septyni mokymų moduliai, skirti darbo įstatymų analizei, kolektyvinių susitarimų rengimui, tobulinimui ir kontrolei, derybų organizavimui, verslo etikai, saugos bei sveikatos komitetų veiklai įmonėse, trišalių ir dvišalių tarybų veiklos analizei ir apmokyta 400 Vilniaus miesto bei rajono, Elektrėnų, Trakų, Švenčionių, Ukmergės, Šalčininkų, Širvintų rajonų darbdavių ir darbuotojų.

Projektą įgyvendinus, Vilniaus apskrityje tikimasi sudaryti 7 trišales ir 15 dvišalių tarybų. Priminsime, kad trišales tarybas sudaro vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų atstovai, o dvišales – darbdaviai ir darbuotojai.

Projektas remiamas pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Jam įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta virš 1,29 mln. litų.

LDF info