LDF Vilniaus apskrities išrinkti atstovai pasiskirstė pareigomis ir be Įstatuose numatytų funkcijų, dalyvauja šiuose veiklose:
Vilniaus apskrities Pirmininkas Sigitas Laima atsakingas už visą apskrities veiklą, pateikė registruoti apskrities Įstatus, koordinuoja visą veiklą. Sigitas Laima pradėjo atstovauti Saugos ir sveikatos darbo grupę prie Savivaldybės.

Pirmininko pavaduotojas Svajūnas Andriulis atsakingas už informacijos pateikimą Vilniaus apskrities nariams, aktyviai ieško naujų pateikimo formų informacijos sklaidai, taip pat per LDF interneto puslapį. Bus sukurta atskira eilutė Vilniaus apskričiai LDF puslapyje.

Atstovauti LDF Vilniaus teritorinės darbo biržos vietinių užimtumo projektų atrankos komisijoje deleguotas Svajūnas Andriulis.
Vilniaus apskrities Pirmininko pavaduotojas A.Jasulaitis atstovauja Vilniaus miesto Trišalėje taryboje. Šiuo metu atkurtai tarybai pirmininkauja Profsąjungų atstovai, LPSK generalinė sekretorė Janina Matuiziene. Svarstyta ne viena aktuali miestui problema, paskutinio posėdžio metu šilumos kainų mažinimo galimybės Vilniaus mieste. Posėdyje dalyvavo ir Vilniaus miesto vicemeras Romas Adomavičius.

Kaip žinia įvyko rinkimai į Savivaldybių tarybas, šį mėnesį turi būti išrinkti ir merai. Vilniaus miesto Trišalei tarybai pirmininkavimą perims Valdžios atstovai, todėl svarbu kokius klausimus pateiksim spręsti, analizuoti. Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti, siūlyti problemas, kurios yra aktualios Vilniaus miestui.
LDF Vilniaus apskrities Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė toliau atstovauja Vilniaus apskrities Trišalėje taryboje. Panaikinus apskričių administracijas, apskritys teritoriniu principu išliko, todėl visų socialinių partnerių nuspręsta Vilniaus apskrities TT, į kurią įeina 8 savivaldybės, veiklą tęsti. Apie Vilniaus apskrities TT darbą rašyta LDF interneto puslapyje. Šiuo metu profsąjungos pirmininkavimą baigė. Kovo mėnesį įvyko Vilniaus apskrities TT posėdis, naujuoju Vilniaus apskrities TT Pirmininku išrinktas Elektrėnų meras Arvydas Vyšniauskas. Greitai visose savivaldybėse turėsim merus, naujas tarybas. Todėl prašom metų darbo planui pasiūlyti tas problemas, kurios aktualios profesinių sąjungų nariams, visiems gyventojams. Numatyti išvažiuojamieji posėdžiai į Vilniaus apskrities savivaldybes.

Visus pasiūlymus teikti LDF el.paštu: ldforg@ldf.lt
Taip pat primename, kad Vilniaus apskrities konferencija įvyks balandžio 15 dieną, papildomai bus informuota el.paštu arba telefonais.

91