Gegužės mėnesį Vilniaus regiono Trišalės tarybos nariai susirinko į išvažiuojamąjį posėdį Šalčininkų rajono savivaldybėje, kur turėjo galimybę geriau susipažinti su šio krašto pasiekimais ir problemomis. Trišalės tarybos posėdyje dalyvavo ir susirinkusius sveikino meras Zdzislav Palevič.
Savivaldybės skyrių vedėjai pristatė, aptarė daugelį problemų, pasidžiaugė nuveiktais darbais. Šalčininkų kraštas turi daug kultūrinio paveldo, lankytinų objektų, apie kuriuos papasakojo Informacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Irena Kolosovska. Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena Uljanovič palietė savivaldybių finansavimo klausimus. Regina Markevič, švietimo ir sporto skyriaus vedėja aptarė šio krašto švietimo klausimus, rajone veikiančių mokyklų situaciją. Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stanislovas Lebedis, be išsakytų problemų žemės ūkyje, pasidžiaugė, kad šiame krašte dar daug žmonių ūkininkauja, iš to ir pragyvendami, todėl mažesnė ir migracija. Renata Stefanovič, investicijų ir planavimo skyriaus vedėja, pristatė verslumo skatinimo galimybes šioje savivaldybėje.
Liana Rybak, Vilniaus teritorinės darbo biržos, Šalčininkų skyriaus vedėja, išsamiai papasakojo apie įsidarbinimo galimybes, vykdomus projektus.
Trišalės tarybos nariai turėjo galimybę padiskutuoti, užduoti klausimų.
Po posėdžio Trišalės tarybos nariams ir svečiams buvo surengta ekskursija į Šalčininkų S.Moniuškos menų mokyklą, apie kurios gražią istoriją ir moksleivių galimybes atskleisti savo talentus muzikuojant įvairiais instrumentais, papasakojo direktorius Vladyslav Bogdanovič. Na, o patys moksleiviai visus pasveikino nepaprastai gražiu koncertu.
Kitą Vilniaus regiono Trišalės tarybos posėdį numatyta surengti birželio 28 dieną Elektrėnų savivaldybėje Vievyje.

foto foto1
Vilniaus regiono Trišalės tarybos
Pirmininkė Nijolė Turčinavičienė