2008 m. liepos 16 d. pasirašytas SUSITARIMAS dėl socialinio dialogo. Susitarimą pasirašė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius bei keturių Švietimo sistemos darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų vadovai:
Rimutė Šileikienė – Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Jūratė Voloskevičienė – Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė,
Aleksas Bružas – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas,
Kęstutis Juknis – Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas.

Šį susitarimą galima laikyti pirmu nacionaliniu susitarimu švietimo sistemoje, nes iki šiol kiekviena profesinė sąjunga turėjo atskirą susitarimą su Švietimo ir mokslo ministerija, kiekviena atskirai derino svarbiausias susitarimo nuostatas, šalių įsipareigojimus ir atsakomybę.

Kas svarbiausia šiame Susitarime profesinių sąjungų nariams?

1.Šalys įsipareigojo vadovautis 2005 m. birželio 13 d. ne tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimu dėl trišalio bendradarbiavimo ir kitais svarbiais susitarimais bei rezoliucijomis, bet ir 2008 m. balandžio 12 d.Nacionalinio pedagogų kongreso rezoliucijomis.

2. Ministerija įsipareigojo ne tik kviesti profesinių sąjungų atstovus į darbo grupes, rengiančias norminių teisės aktų projektus, teikti profesinėms sąjungoms reikiamą informaciją, bet ir skatinti derybas tarp profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei inicijuoti mokymus socialinio dialogo, darbo santyklių bei profesinių sąjungų veiklos temomis.

3.Šalys rekomenduoja švietimo įstaigų darbdaviams sudaromose kolektyvinėse sutartyse numatyti, kad profesinės sąjungos nariai iki 7 darbo dienų per metus, o jų vadovai iki 15 darbo dienų per metus turėtų teisę dalyvauti įvairiuose profesinių sąjungų renginiuose, išsaugojant vidutinį darbo užmokestį.

4. Šalys rekomenduoja vykdyti ir stiprinti socialinį dialogą apskrityse, savivaldybėse, švietimo įstaigose, sudaryti materialines sąlygas veikti profesinėms sąjungoms, įtraukti į įstaigos savivaldos organus profesinių sąjungų deleguotus atstovus.

Šis susitarimas – reikšmingas žingsmis pirmyn. Džiugu, kad Švietimo ir mokslo ministerija įvertino profesinių sąjungų pastangas ir indėlį tobulinant švietimo sistemą Lietuvoje bei ateityje sieks šį bendradarbiavimą stiprinti.

Svarbu pažymėti, kad birželio pabaigoje šios keturios švietimo darbuotojus vienijančios profesinės sąjungos įkūrė Švietimo sistemos profesinių sąjungų centrą, kurio tikslas koordinuoti bendrus veiksmus ir derinti nuomones, išsakyti bendrą poziciją valdžios institucijoms ir visuomenei.

LDF informacija