Įgyvendinant neseniai pasirašytą Nacionalinį susitarimą, žiniasklaidai – spaudai,radijui, televizijai – tenka nauji iššūkiai. Padėti vyriausybei, valdžios struktūroms sudėtingu laikotarpiu spręsti ekonominio, visuomeninio politinio gyvenimo realijas, pastebėti ir transliuoti teigiamus ūkinio gyvenimo faktus, smulkaus ir vidutinio verslo iniciatyvas, kaimo naujoves ar tapti mokama žurnalistika, kuri, tikriausiai finansiškai veikiama tam tikrų verslo struktūrų tampa marionete, visiškai pamindama profesinės etikos principus. Turima galvoje situacija Šilalės rajono laikraštyje „Šilalės artojas“, vykstant papildomiems naujiems Seimo nario rinkimams vienmandatėje Šilalės – Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 33.

Redakcija pradėjo rūšiuoti, kam skirti reklaminį plotą savo leidinyje kam ne, nors pagal LR politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatą Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai politinę reklamą skleidžia pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas.
Seminaro dalyviai svarstė ir priėjo išvados jog tokia situacija, kada vieni gali reklamuotis, kiti ne, tai informacijos iškraipymas, šališkumas, panaudojimas savanaudiškiems tikslams.
Seminaro dalyviai išklausė LDF pirmininko pavaduotojos N. Turčinavičienės nuomonę apie Nacionalinio susitarimo prielaidas ir jo esmę. Ji pažymėjo, jog dabartinė A. Kubiliaus vadovaujama vyriausybė dirba sudėtingomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, ir profesinių sąjungų pareiga – padėti jai. Apskritai, dirbti daugiau, kritikuoti mažiau. Kaip kūrybiškiau dirbti, sąveikauti tarp profesinių sąjungų ir valdžios institucijų, parodė Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus vizitas į mūsų šalį. Jis susitiko su vyriausybės, profesinių sąjungų atstovais. Nacionalinis susitarimas apribojo galimybę profesinėms sąlygoms streikuoti. Užtat yra Trišalė taryba, kuri sprendžia daugelį opių klausimų.
Žurnalistų draugijos (ŽD) narė G. Daukšaitė pažymėjo, jog profesinės sąjungos galėtų pateikti daugiau racionalių pasiūlymų, nes Vyriausybė ne viską gali.
N. Turčinavičienė atsakė, jog labiau reikėtų remtis kolektyvinėmis darbo sutartimis – jose apibrėžti darbdavių ir darbuotojų tarpusavio santykiai. Dar yra Darbo taryba. Profesinės sąjungos stengiasi, bet ne viskas jų kompetencijoje.
ŽD narė G. Petrošienė teiravosi, kaip PS gina atleidžiamuosius iš darbo.
Pažymėjusi, jog ten, kur tinkamai sudarytos darbo sutartys, nesklandumų mažiau, N. Turčinavičienė pasirėmė „Utenos alaus“ pavyzdžiu. Pagal čia gerai parengtą ir pasirašytą kolektyvinę sutartį atleidžiami žmonės gauna visas socialines garantijas.
ŽD narys J. Šalčius paklausė, ar DF negalėtų pasitelkti specialistų ekspertų, kurie pasiūlytų, kaip išbristi iš skurdo.
N. Turčinavičienė atsakė, jog tokių specialistų DF gal ir atrastų, bet trūksta lėšų jiems apmokėti.
ŽD pirmininkės pavaduotojas T. Čyvas pasamprotavo, jog Nacionaliniame susitarime nebuvo akcentuoti visi aktualūs klausimai, jis daugiau atspindi bendrąsias nuostatas.
N. Turčinavičienė su tuo sutiko, pažymėjo, jog tai nėra nekintantis dokumentas, jį gali pasirašyti naujos organizacijos, siūlydamos savo nuostatas ir sprendimus.
G. Petrošienė pažymėjo, jog yra pensininkų, kurių pensija mažesnė už minimalų atlygį. Yra ir kolektyvų, kurie aukojasi dėl prestižo, dirba už simbolinį atlyginimą.
N. Turčinavičienė pritarė,jog moralinis įvertinimas yra labai svarbus. Baltijos šalys įsteigė susivienijimą, kad galėtų sėkmingai ieškoti sunkmečio įveikimo būdų. Ji pabrėžė, jog visi ginčytini klausimai spręstini dialogo, derybų, susitarimo būdu.
Žurnalistų draugijos valdybos pirmininkės M. Kontrimaitės požiūriu, socialinis dialogas nėra žiniasklaidos įvertintas ir juo labiau nagrinėjamas. Apskritai, dar yra ir daugiau temų, kurios neturėtų būti nutylimos: šešėlinė ekonominė veikla, mokesčių slėpimas, nelegali prekyba ir kt.
Seminaro dalyviai buvo už tai, žurnalistas naudodamasis saviraiškos laisve, privalo visada jausti profesinę pareigą ir atsakomybę už pareikštą žodį, atsiriboti nuo nesąžiningos žurnalistikos ir negarbingos konkurencijos principų.

LDF info