„Kur Tu“
Čikagoj, Londone,
Paryžiuj, Milane.
Ispanijos plantacijose…
Stoholmo centre.
Kur Tu“
Berlyne.Amsterdame…
Airijos glėby…
O mūsų tiek nedaug belikę
Lietuvos…Širdy.“

Apie tokią karčią tiesą dainuoja mūsų mylimi dainininkai. Tad kviečiame – sustokit, nepraeikit pro šalį. Ateikit dabar į Mitingą ir prisidėkit prie visų trijų Lietuvos profesinių sąjungų centrų iškeltų reikalavimų, kad ir Lietuvoje dirbti, užsidirbti ir gyventi gera būtų mums visiems!!!

Brangūs Lietuvos piliečiai, darbuotojai, studentai, pensininkai! Kiek dar lauksime didesnių algų, pensijų, stipendijų ??? Ar tik vergiškas darbas gali mus tenkinti? Nebūkit abejingi ir ateikit į Mitingą, kurį organizuoja Lietuvos profesinių sąjungų centrai ir pritarkit jų iškeltiems reikalavimams!!!
Gerbiami pensininkai, mūsų Lietuvos Senjorai!!!
Negi ir toliau tylėsit, kai didėjant šilumos energijos ir kitoms kainoms, nedidėja pensijos. Ateikit ir pasakykit bei pritarkit visų trijų Lietuvos profesinių sąjungų iškeltiems reikalavimams!!!

Į Mitingą prie Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos atvykę Lietuvos Darbo federacijos atstovai, kaip ir iš kitų profesinių sąjungų centrų, nuoširdžiai ir ryžtingai išsakė savo susirūpinimą dėl esamos padėties Lietuvoje, iškėlė reikalavimus Lietuvos Pramonininkų Konfederacijai, Vyriausybei.Lietuvos Darbo federacijos vardu kalbėjo Kauno apskrities Pirmininkas Gintaras Čižikas: „ Lietuva – ne tik darbdaviai ir Vyriausybė, bet ir darbuotojai bei jų atstovai. Labai gaila, kad socialiniai partneriai buvo pamiršti ir neatsiklausta jų, pareiškiant nuomonę dėl darbo laiko trukmės. Jeigu darbdaviai, Vyriausybė ir toliau taip elgsis, toks mūsų „civilizuotas“ bendravimas persikels į gatves.“

Pasibaigus šiai akcijai, dalyviai gražia eisena Gedimino prospektu nuėjo prie Vyriausybės, kuriai taip pat išsakė ir įteikė reikalavimus. Lietuvos Darbo Federacijos vardu kalbėjo LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis : „ Gerbiamieji, mes čia susirinkome, kad pasakytume Valdžiai, jog čia renkamės tam, kad ji tarnautų žmonėms!!!Apsvarstykime paskutinius mūsų valdžios veiksmus.Dėl Europos darbo laiko ir poilsio direktyvos.
1.Mūsų valdžia, nepaisydama profesinų sąjungų nuomonės { kad darbo savaitė su visais viršvalandžiais, būtų neilgesnė nei 48 val.}, pasisakė už 65 val. darbo savaitę, tuo siekdama dirbančiųjų sveikatos sąskaita išspręsti darbo jėgos trūkumo problemą Lietuvoje.
2. Dėl mažų atlyginimų didelė dalis Lietuvos jaunimo dirba svetur.Gerai, kad šio reikalavimo nepalaikė dauguma Vakarų Europos valstybių, todėl šios, darbuotojus diskriminuojančios pataisos, nebuvo priimtos Europos Komisijoje!
BET TAI NE LIETUVOS VALDŽIOS NUOPELNAS !!!

Pasisakius visų trijų profesinių sąjungų atstovams, reikalavimai perduoti Vyriausybei. Na, o Lietuvos Darbo Federacijos vadovybė, nuoširdžiai dėkoja savo nariams, atstovams, visiems atėjusiems ir suvažiavusiems į šį Mitingą, o ypač Kauno, Panevėžio, Radviliškio skyriams.

DSCN6443 DSCN6450 DSCN6451 vilnius024 vilnius025
LDF Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė