2012 m. gegužės 1 d. įvyko LDF ataskaitinis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo LDF vadovai, padalinių deleguoti nariai. Suvažiavimo metu LDF vadovai skaitė pranešimus apie savo pastarųjų metų veiklą, supažindino delegatus su nuveiktais darbais bei aptarė LDF veiklos siekius ir perspektyvas. LDF atstovė Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete IngaPreidienė pateikė savo veiklos ataskaitą. LDF revizinė komisija pristatė LDF finansinės – ūkinės komisijos atliktos revizijos rezultatus. Suvažiavimo dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai pabendrauti su vadovais, išsakyti jiems rūpimus dalykus, pateikti pastabas bei pasiūlymus tolesnei LDF veiklai.

23 24

25 26