Lapkričio 19d. profesinių sąjungų lyderiai iš viso Baltijos jūros regiono , rinkosi į tradicinį susitikimą Taline, kuriame buvo aptartos aktualios nūdienos problemos, pasidalinta patirtimi. Į susitikimą atvyko ir sveikinimo kalbą tarė Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas. Savo kalboje jis atkreipė dėmesį į švietimo svarbą, naujų technologijų įsisavinimą. Ateityje, sparčiai vystantis informacinėms technologijoms, daug darbo vietų bus kompiuterizuotos, todėl jau dabar reikia galvoti apie darbuotojų perkvalifikavimą bei socialinius mokesčius nuo darbo vietų, kurios bus robotizuojamos.
Estijos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentas Peepas Petersonas apžvelgė situaciją iš profesinių sąjungų perspektyvų. Baltijos šalių ir Estijos ekonomika bei darbo rinka negerėja pakankamai greitai. „Pakilti nuo žemo taško nelengva, ypač kai darbuotojų lūkesčiai ddėl darbo užmokesčio didinimo išaugo. Kita vertus, bet koks darbo užmokesčio didė
Estijos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentas Peepas Petersonas apžvelgė situaciją iš profesinių sąjungų perspektyvų. Baltijos šalių ir Estijos ekonomika bei darbo rinka negerėja pakankamai greitai. „Pakilti nuo žemo taško nelengva, ypač kai darbuotojų lūkesčiai dėl darbo užmokesčio didinimo išaugo. Kita vertus, bet koks darbo užmokesčio didėjimas turi būti saugus, kad atlaikytų bet kokią būsimą krizę“ teigė jis.
Aptartas ir kitas labai svarbus klausimas – naujų narių į profesines sąjungas pritraukimas ir profesinių sąjungų plėtra. Šiuo klausimu daug diskutuota, pasidalinta patirtimi. Daugelyje Vakarų Europos valstybių profesinės sąjungos pasiekė gerų rezultatų vystant socialinį dialogą, užtikrinant darbuotojų teises, tačiau susiduriama su visoms profesinėms sąjungoms atsiradusiu iššūkiu – naujų narių, jaunimo pritraukimu į profesines sąjungas. Atstovės iš Švedijos Unionen profesinių sąjungų Anna Jormin ir Nina Kullberg pristatė vykdomą projektą, pasidalino patirtimi, kokius metodus pasirinko, kad sudomintų kuo daugiau žmonių tapti profesinės sąjungos nariais. Jie daug kalbėjo, aiškino kuo svarbios profesinės sąjungos, kodėl verta būti jų nariu. Tam pasitelkė radiją, spaudą, televiziją, kūrė profesinių sąjungų įvaizdį, sudarė veiksmų planą, dirbo kartu su politikais. Dabar dauguma jų narių yra iš nedidelių organizacijų, kuriose dirba iki 15 darbuotojų Daug dirbant, jie pasiekė savo tikslą, sudomino, pritraukė daug naujų narių, kurie daugelis iš jų iki tol beveik nieko nežinojo apie profesines sąjungas ir jų svarbą.
Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas jungia 22 valstybių organizacijas. BASTUN aukšto lygio susitikimą Taline organizavo Šiaurės profesinių sąjungų tarybos NFS ir Estijos profesinių sąjungų konfederacija EAKL, kuri šiuo metu ir iki 2015m. birželio pirmininkauja.
BASTUN tikslas yra daryti įtaką politinių sprendimų priėmimo procesui ir socialinei raidai šalyse narėse per įvairius tarptautinius projektus ir konsultacijas.
Šiame Baltijos profesinių sąjungų tinklo BASTUN susitikime LDF atstovavo Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė.