2015 m. lapkričio 12-13 d. Vengrijoje, Lillafurede įvyko finalinis EZA organizuojamo projekto seminaras tema „Sauga ir sveikata darbe“. Seminaras buvo organizuotas partnerio MOSZ.
Profesorė iš Rumunijos Prof. Dr. Elena-Ana Pauncu skaitė pranešimą tema „Rizikos vertinimas ir psichologinis antistresas – iššūkiai“, taip pat apie streso poveikį sveikatai kalbėjo Vengrijos mokslų daktarė Sara Felszegi. Gerosios praktikos Vengrijoje pavyzdžiais pasidalino Dr. István Miniska (MOL), bei apie profesinę sveikatą bei saugą iš darbuotojo pozicijos diskusiją vedė profesinės sveikatos ir saugos ekspertas József Perényi (MOSZ).
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe agentūros atstovas Dr. Dietmar Elsler pristatė Europos projektus streso valdymo bei sveikatos ir saugos srityje, taip pat pasisakė ir šio EZA projekto ankstesnių, įvykusių seminarų organizatoriai – partneriai. Ataskaitą už 2015 m. gegužės mėn. vykusį seminarą Vilniuje, organizuotą LDF, parengė ir pristatė Vaiva Poškaitė-Tomaševič.
Darbas grupėse vyko dvejomis temomis: nagrinėjant medicinos vaidmenį gerinant darbuotojo profesinę sveikatą bei – darbuotojų atstovų vaidmuo ir galimybės siekiant sumažinti stresą darbo vietoje.
Vyko diskusijos, kaip projekto rezultatų panaudojimas gali pagerinti situaciją kiekvienoje šalyje, visi atstovai išsakė daug naudingų gerosios praktikos pavyzdžių.
LDF atstovavo: Vaiva Poškaitė-Tomaševič, Renata Juškevičienė.

vengrija