2013 metų lapkričio 12 dieną įvyko LDF Jaunimo organizacijos ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Suvažavimo metu susirinkę delegatai išklausė išrinktų atstovų ataskaitas: LDFJO Pirmininkės Rasitos Martišienės, LDFJO pirmininkės pavaduotojos Vaivos Poškaitės – Tomaševič ir LDF pirmininkės pavaduotojos Ingos Preidienės. Susirinkę delegatai aptarė organizacijos problemas, apžvelgė esamą situaciją ir nubrėžė ateities veiklos gaires. Suvažiavimo metu buvo išrinkti nauji organizacijos vadovai: LDFJO Pirmininke išrinkta Rasita Martišienė, LDFJO pirmininkės pavaduotojais: Vaiva Poškaitė Tomaševič, Tomas Karlonas, Paulius Gritė ir Darius Petrauskas. Sveikiname naują jaunimo organizacijos komandą.

68