2016 m. gegužės 13 – 14 d. Lietuvos darbo federacija, kartu su EZA (Europos centras dirbančiųjų klausimams spręsti) bei Europos Komisijos parama organizavo Tarptautinę konferenciją tema “DARBO APLINKA IŠ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ PERSPEKTYVOS – KURKIME ORIAS DARBO VIETAS“.

     Konferencijoje dalyvavo profesinių sąjungų ir darbuotojų organizacijų vadovai iš Vokietijos, Belgijos, Portugalijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Slovakijos, Lietuvos ir Serbijos. Šiame seminare diskutavome apie darbo aplinką, jos įtaką žmogaus savijautai, sveikatai, šeimos gyvenimui.

     Europos darbuotojai reikalauja gerų darbo vietų. Kokius reikalavimus jie kelia?

Ką reiškia „geras darbas?“. Krikščioniškų organizacijų požiūriu, Pirma- tai darbas, kur esi vertinamas ir gerbiamas, antra – tai garbingai atlyginamas darbas, kuris leidžia oriai gyventi. Darbo vertės samprata visuomenėje nuolat manipuliuojama. Darbo vertės sąvoka turėtų apimti bent jau tris minimalius standartus. Tai darbo trukmė, atlyginimas, socialinė apsauga. Dar vienas svarbus rodiklis – darbo greitis. Koks jis turi būti? Darbo greitis priklauso nuo darbo aplinkos ir darbuotojo kvalifikacijos.
Kokia optimali savaitės darbo laiko trukmė? Daugelyje šalių tai 40 val., kitur- tik 36 val per savaitę. Ar galima laikyti užimtais tuos darbuotojus, kurie dirba pagal laikinąsias darbo sutartis? Užimtumo kokybė didele dalimi priklauso nuo darbdavio gebėjimo gerai organizuoti darbą, užtikrinti saugias darbo sąlygas, lanksčias darbo formas ir mokėti gerą atlyginimą. Taigi, darbuotojų organizacijos Europos mastu turėtų susitarti dėl vieningo sąvokos „deramas ir geras darbas“ traktavimo. Už užimtumo ir darbo santykių politiką Europos sąjungoje atsakingos pačios valstybės. Europos Komisija nekuria darbo vietų, negali užtikrinti ekonomikos augimo, tačiau gali padaryti įtaką darbdaviams, paskatinti juos.
Europos Komisija nuolat akcentuoja vyriausybių konsultavimąsi su socialiniais partneriais. Tačiau ar tai vyksta realiame gyvenime? Kam naudinga, kad profesinės sąjungos turėtų vis mažesnę įtaką šalių ekonominiame gyvenime? Klausimas retorinis, visi žinome atsakymą.

     Sveikinimo kalba seminarą pradėjo LDF Pirmininkas Svajūnas Andriulis. Jis trumpai apžvelgė nūdienos aktualijas bei palinkėjo seminaro dalyviams sėkmingo darbo. EZA šiame seminare atstovavo EZA vicepirmininkė, LDF Generalinė sekretorė Janina Švedienė. Pranešėja pasveikino seminaro dalyvius EZA vardu, pristatė aktualiausias EZA naujienas bei aptarė seminaro problematiką. Įžanginis pranešimas „Darbas iš krikščioniškos perspektyvos“ buvo pristatytas mūsų gerbiamo ir senai pažįstamo Monsinjoro Žydrūno Vabuolo. Darbo sąlygų Europoje palyginimas skirtingose šalyse buvo aptartas ir pristatytas Eurofondo atstovo Jean Michel Miller.

????????????????????????????????????

(J. Švedienė, J.M. Miler, Ž. Vabuolas, S. Andriulis)

     Apie pasitenkinimą darbu kalbėjo Belgijos Lioveno Universiteto atstovė Laurianne Terlinder. Gerb. Nerita Šot, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros punkto atstovė, išsamiai pristatė organizuojamą kampaniją „Saugi dabo vieta visoms amžiaus grupėms“.

????????????????????????????????????

(L. Terlinder)

     Apie darbuotojų dalyvavimą saugos ir sveikatos srityje pasakojo bei patirtimi pasidalijo Ispanijos, Portugalijos, Estijos bei Serbijos kolegos.
Labai džiaugiamės, kad seminare pasisakė ir Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Sigitas Besagirskas. Jis kalbėjo apie darbdavių pastangas motyvuoti darbuotojus ir palankios aplinkos darbuotojams kūrimą. Būtent šiam pranešėjui buvo užduodama daugiausia klausimų, o diskusijos su pranešėju netilo net ir kavos pertraukėlės metu.

????????????????????????????????????

(S. Besagirskas)

     Ar egzistuoja atsakingas verslas Lietuvoje? Temą pristatė Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė. Jos išsamus pranešimas supažindino seminaro dalyvius su esama situacija atsakingo verslo sferoje.

(A. Alijošiūtė)

(A. Alijošiutė)

     Užsienio svečiai pristatė tokias temas kaip verslo etika, teisė ir teisingumas, bei profesinių sąjungų dalyvavimas saugios darbo aplinkos kūrime.

(E. Mikenberg, D. Pakulienė, S. Besagirskas)

(E. Mikenberg, D. Pakulienė, S. Besagirskas)

     Seminarą vainikavo darbo grupės, kuriose dalyviai diskutavo: Kaip sustiprinti socialinių partnerių indėlį kuriant sveikas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams; Valstybės vaidmuo skatinant saugių, sveikų ir orių darbo vietų kūrimą; Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimo stiprinimo perspektyvos.

????????????????????????????????????

Šis seminaras leido mums pasidalinti patirtimi, sustiprinti savo veiklą, gal būt imtis bendrų veiksmų, ieškoti tobulesnių sprendimų, teikti pasiūlymus Europos šalių vyriausybėms.

       Lietuvos darbo federacijos vardu dėkojame pranešėjams, LDF aktyvui bei užsienio svečiams už įdomią ir aktualią informaciją, diskusijas.