Į lygių galimybių skatinimui skirtą seminarą Vilniuje susirinko profesinių sąjungų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai iš Italijos, Vengrijos, Belgijos, Rumunijos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos. Pagrindinis šio ilgalaikio projekto rengėjas yra „Europos dirbančiųjų centras“ (EZA), o jo partnerė Lietuvoje – Lietuvos darbo federacija (LDF), kurios Švietimo centras priklauso EZA.

IMG_6199

EZA koordinatorės Alexandros Hepp teigimu, praėjusiais metais EZA Europos Komisijai pateikė paraišką dėl projekto, kuris vadinosi „Vyrai – tėvai“, ir seminaras „Lygių galimybių skatinimas vietinėse institucijose. Strategijų vystymas ir įgyvendinimas.“ Vilniuje buvo jo tąsa. Renginiai organizuojami nuo praėjusių metų pradžios, jau vyko Ispanijoje, Italijoje, dabar – Vilnijuje, dar vyks Rumunijoje, Portugalijoje, Belgijoje ir – paskutinis kitų metų sausį vėl Italijoje.

Lygių galimybių profesinėje veikloje skatinimas – Rytų ir Vidurio Europoje pakankamai nauja tema, tad neatsitiktinai EZA dalį renginių organizuoja šio regiono valstybėse, išsikirdama Lietuvą ir Rumuniją. Viena vertus, tai kalba apie aukštą LDF ir EZA bendradarbiavimo lygį. EZA koordinatorė pabrėžė, kad parengiamajame etape dirbta labai kooperatyviai, atsižvelgiant į visų projekto dalyvių norus ir pageidavimus.

Pasak A.Hepp, Lietuva kaip viena naujų ES narių projekto rengėjams pasirodė įdomi ir kultūriniu požiūriu nepatriarchalinė šalis. Tokį įspūdį ji susidarė kalbėdamasi su kolegomis iš Lietuvos. Be to, panašūs renginiai skatina supratimo didėjimą, padeda mažinti skirtumus tarp senųjų ir naujųjų ES narių.

LDF ekspertės gydytojos dr. Auksės Narvilienės teigimu, problemos senosiose ir naujosiose ES narėse panašios, bet ir šiek tiek skiriasi. Todėl rengiant edukacines programas būtina atkreipti dėmesį į teisingą lytiškumo ugdymą nuo pat ankstyvojo amžiaus. Šeimos krizę išgyvenančioje Lietuvoje būtina diegti ir puoselėti tradicinės šeimos sampratą. Ekspertės teigimu, lyčių lygiavertiškumo principo suvokimą reikėtų diegti per pagarbos savo ir kito lytiškumui ir orumui skatinimą. Esame skirtingi, bet ir papildantys vieni kitus. Toks suvokimas galėtų daug prisidėti prie darnios šeimos ir darnios visuomenės formavimo.

Be abejo, apie lygias galimybes galima ir reikia kalbėti ne vien profesinių sąjungų organizuojamuose seminaruose. Būtina skleisti informaciją ir diskutuoti pačioje įvairiausioje žiniasklaidoje, kalbėtis apie tai švietimo įstaigose, savivaldybėse, visuomeninėse organizacijose, su darbdaviais ir t.t. Seminaro metu nubrėžtų gairių pagrindu planuojama sufomuluoti švietimo koncepcijas, kurias tikimasi panaudoti organizuojant suaugusiųjų mokymą. Kadangi atskirų šalių patirtis ir tradicijos skiriasi, kiekviena jų, taip pat ir Lietuva, turės atsirinkti tai, kas jai labiausiai tinka ir geriausiai pritaikoma.

LDF informacija