2012 m. birželio 8 dieną įvyko Vilniaus apskrities konferencija – seminaras „Socialinio dialogo reikšmė, įveikiant aktualias dabarties problemas“.

LDF Vilniaus apskrities metinėje konferencijoje nuveiktų darbų apžvalgą pristatė Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, pažymėjusi, kad apskrities organizacijų atstovai aktyviai dalyvavo profsąjungų organizuotose renginiuose, akcijose, piketuose. Apskrities nariai aktyviai dalyvavo Eurodemonstracijoje Vroclave, 2011m. gruodžio 10 dienos mitinge prieš skurdą, piketuose prieš skurdą ir darbo kodekso liberalizavimą. Aktyviai dalyvauta akcijoje paminint Oraus darbo dieną bei kitose veiklose. Vilniaus apskritis atstovaujama Vilniaus apskrities ir Vilniaus miesto Trišalėse tarybose. Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus teritorine darbo birža, kurios dėka dažnai keičiamės informacija apie padėtį darbo rinkoje, darbo biržos atstovai kviečiami į LDF renginius ir seminarus. Ta proga susirinkusiems „Apie situaciją darbo rinkoje Vilniaus apskrityje“ papasakojo Vilniaus teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus paslaugų darbdaviams poskyrio vyriausioji specialistė Janina Eleonora Zvicevičienė, atsakė į užduotus klausimus.
Daug kalbama kokia svarbi sritis šalies ekonominiam augimui, žmonių gerovei yra naujų darbo vietų sukūrimas, investicijų pritraukimas, pasitelkiant aukštąsias technologijas. Apie tai noriai pasidalino žinomas šių sričių specialistas, Vilniaus apskrities Trišalės tarybos narys, UAB „Šiaurės miestelis“ Direktorius Simas Ramutis Petrikis.
Norisi palinkėti ir toliau Vilniaus apskrities profsąjunginių organizacijų nariams būti aktyviems, sprendžiant iškilusias problemas visos visuomenės gerovei.

8 9