Gruodžio 1 d. BNS agentūroje įvyko spaudos konferencija, kurios tikslas informuoti visuomenę apie gruodžio 3 d. 12 val. įvyksiantį profesinių sąjungų mitingą prie LR Vyriausybės.

Mitingo iniciatoriai – švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos (LŠDPS, KŠDPS, „Sandrauga“, ŠMPS “Solidarumas“). Dar vasarą šios profesinės sąjungos drąsiai pasisakė už mokymo kokybės pagerinimą ir tam būtino valstybės finansavimo padidinimą iki buvusio 2009 m., mokinių skaičiaus klasėse bei vaikų ikimokyklinėse grupėse sumažinimo. Nesulaukę Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vyriausybės atsako į pateiktus reikalavimus, mokytojai organizavo mitingą prie ŠMM, dviejų valandų įspėjamąjį streiką, o rytoj žada pradėti didelės apimties streiką Lietuvos mokyklose, vaikų darželiuose, kitose mokymo įstaigose.
Mokytojų reikalavimams pritaria ir papildomus reikalavimus kelia Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos darbo federacija. Šių profesinių sąjungų atstovai – LPS“Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir pavaduotojas Algirdas Markevičius, NPPSS pirmininkas Vladimir Banel, LDF pirmininkas Svajūnas Andriulis bei LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas – spaudos konferencijos metu paaiškino savo reikalavimus , atsakė į žurnalistų klausimus.
Profsąjungų lyderiai pakvietė visus pilietiškumo jausmą turinčius Lietuvos gyventojus palaikyti šiuos reikalavimus ir aktyviai dalyvauti mitinge prie Vyriausybės gruodžio 3 d.