Įkvėptos užsimezgusio bendradarbiavimo Lietuvos profsąjungos prisiminė prieš porą metų kilusią idėją įkurti vieną stiprią organizaciją, kuri atstovautų visiems darbuotojams

Aldona Armalė

„Vienas stiprus profsąjungų centras galėtų efektyviau ginti darbuotojų interesus negu trys silpni, todėl ir siūlome Lietuvos darbo federacijai ir profesinei sąjungai „Solidarumas“ dėtis prie mūsų“, – LŽ sakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas ryšiams su visuomene Gediminas Petrauskas. Jo teigimu, jei kitų profsąjungų valdybos arba tarybos pritartų šiam sumanymui, būtų pradėta derėtis dėl susijungimo sąlygų, turto, naujos profsąjungos strukūros ir kitų klausimų.
„Susijungimas – tai ilgas procesas. Prieš porą metų imta svarstyti, ar reikia mūsų šaliai trijų profsąjungos centrų? Tačiau sprendimą turi priimti patys profsąjungų nariai. Rengsime susirinkimus apskrityse, diskutuosime, kaip žmonės nuspręs, taip ir bus“, – aiškino „Solidarumo“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.
Tačiau Lietuvos darbo federacijos (LDF) pirmininkas Vydas Puskepalis teigė esąs nustebęs, nes jo vadovaujamos profsąjungos pasiryžimas bendradarbiauti su konfederacija ir „Solidarumu“ nereiškia noro susijungti su jais. „Mūsų darbo metodai, požiūris į problemas kitoks – krikščioniškas. Ginčytinus klausimus siekiame spręsti derybomis, ieškome kompromisų“, – teigė LDF pirmininkas. Jo manymu šalies profsąjungos ir nesusijungusios gali būti vieningos rengdamos suderintus klausimus trišalei tarybai, organizuodamos bendrus renginius ir ruošdamos jų rezoliucijas.
Esama nuomonių, kad būtina tam tikra profsąjungų konkurencija. Kai žmonės turi galimybę rinktis, kokiai profsąjungai priklausyti, kuri geriau atstovauja jų interesams, jų lyderiai priversti pasitempti. „Nereikėtų vartoti žodžio „susijungti“ nei „prisijungti“, nes dabartinės profsąjungos būtų paleidžiamos ir įkuriama nauja“, – sakė Jašinskienė. Jos manymu, būtų galima įkurti bendrą „skėtinę“ organizacją, kuriai dabartinės profsąjungos galėtų perduoti, pavyzdžiui, ryšių su užsieniu funkcijas. „Norime ar ne, vienijimosi procesas pasaulyje ir Lietuvoje vyksta“, sakė pašnekovė. Sėkmingai veikia visų transporto rūšių darbuotojų profsąjungų forumas, kurio vadovas renkamas rotacijos tvarka. Ukmergėje šakinės profsąjungos įsteigė bendriją, kur aptaria rūpimus klausimus.