2011 m. gruodžio 16 d. Utenoje įvyko UAB Seifuva“ darbuotojų profesinės sąjungos steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 16 UAB „Seifuva“ darbuotojų (profesinės  sąjungos steigėjų) iš įmonėje dirbančių 56 darbuotojų.

Lietuvos darbo federacijos pirmininko pavaduotojas Vilhelmas Čekuolis susirinkimo pradžioje dalyvius supažindino su LDF veikla. Po to pirmininkavo susirinkimui.

Buvo patvirtinti UAB „Seifuva“ darbuotojų profesinės sąjungos įstatai.

34 35

UAB „Seifuva“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Alvydas Karneckas, pavaduotoju Stasys Vedrickas. Išrinkta šešių narių valdybą.

 

Naujai įsisteigusi UAB „Seifuva“ darbuotojų profesinė sąjunga išreiškė norą įstoti į Lietuvos darbo federaciją per LDF Utenos skyrių.

 

Priimtas sprendimas, inicijuoti kolektyvines derybas su darbdaviu dėl įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo.