Kuriamas naujas darbo santykių modelis

Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo modelį kuria mokslininkų grupė. Visuomenei ir socialiniams partneriams pagrindinės jo kryptys pristatomas dalimis, konkretaus teksto dar nėra. Parengtas projektas bus pristatytas kitąmet, tuomet bus svarstomas Seime. Projektas rengiamas...

SOCIALINIS DIALOGAS YRA EFEKTYVI INVESTICIJA

Rugsėjo 12-13 dienomis Vilniuje, Karolinos viešbutyje, užimtumo, jaunimo įdarbinimo, profesinių sąjungų veiklos metodų temomis diskutavo apie 20 profesinių sąjungų ir darbdavių atstovų. Renginio formatas: „seminaras-darbo grupė“, dalyvių sudėtis: dešimtukas užsieniečių ir dešimtukas Lietuvos atstovų....

Paskutinis Europos rinkėjų įspėjimas

Rinkėjų aktyvumas padidėjo beveik vienu procentiniu punktu ir sudarė 43,09 proc., sustabdęs nuo pirmųjų rinkimų į Europos Parlamentą 1979 m. nuolat mažėjusią rinkėjų dalyvavimo tendenciją. Didžiausias rinkėjų aktyvumas (90 proc.) užfiksuotas Liuksemburge ir Belgijoje,...

26 KGZE konferencija

Gegužės 23-25 dienomis Zagrebe vyko 26 KGZE konferencija, skirta Europos profesinių sąjungų bendradarbiavimui. Konferenciją organizavo Austrijos darbuotojų mokymų centras (ÖZA), kartu su Europos centru dirbančiųju klausimams spręsti (EZA) ir Kroatijos nepriklausomų profesinių sajungų konfederacija...