LDF Tarybos posėdis

2016 m. gruodžio 17 d. vyko šventinis LDF Tarybos posėdis. Posėdyje buvo kalbama apie naują darbo kodeksą, jo trūkumus, aptarta profesinių sąjungų pozicija šiuo klausimu. LR darbo kodekso ypatumus, profesinių sąjungų poziciją pristatė LPS...

EZA kongresas

Gruodžio  1-3 dienomis Marselyje (Prancūzija)  vyko EZA  (Europos centras dirbančiųjų klausimais) kongresas. Kongreso metu buvo aptartas EZA veiklos planas. Veiklos ataskaitas pateikė EZA Pirmininkas Barto Pronks bei Generalinė sekretorė   Sigrid Schrami. Taip pat buvo...

WOW kongresas

Spalio 5-7 dienomis Frankfurte vyko pasaulinis WOW (World Organisation of Workers) kongresas. Kongreso metu buvo aptartas WOW veiklos planas, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis perspektyvos, patvirtinti nauji  Valdybos nariai bei išrinktas naujas prezidentas. Nauju WOW...

Konferencija Bratislavoje

2016 m. birželio 10-12 d. Bratislavoje, Slovakijoje, vyko Europos darbuotojų Centro (EZA) bei Slovakijos Nepriklausomos Krikščioniškosios profesinės sąjungos (NKOS) organizuotas tarptautinis seminaras tema “Žalioji ekonomika profesinių sąjungų perspektyvoje. Socialinio dialogo vaidmuo kuriant saugias darbo...

Susitikimas su ETUC ekspertu

2016-06-14 Lietuvoje lankėsi Europos profesinių sąjungų konfederacijos ETUC ekspertas Patrick Itschert. Vizito tikslas – susitikti su Lietuvos profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovais ir aptarti Europos socialinių partnerių susitarimų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Svarbiausi susitarimai,...

LDF ataskaitinis suvažiavimas

2016 m. gegužės 14 d. įvyko kasmetinis ataskaitinis LDF suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo LDF organizacijų delegatai. LDF Pirmininkas bei pavaduotojai pristatė savo veiklos ataskaitas, kurios buvo patvirtintos. Taip pat buvo kalbama apie LDF veiklą, numatomus...