Profesinių sąjungų protesto akcija

2011 metų spalio 7 dieną – minėdamos oraus darbo dieną, profesinės sąjungos suorganizavo protesto akciją prie LR Vyriausybės nukreiptą prieš arogantišką LR Vyriausybės politiką dirbančiųjų ir jų šeimų atžvilgiu. Į akciją susirinko keliasdešimt profesinių...

Įspūdžiai is Euro-demonstracijos

Kaip jau rašyta, rugsėjo 17 d. Vroclave, vykstant Europos finansų ministrų ir Europos centrinio banko susitikimui, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) organizavo Euro-demonstraciją – manifestaciją, pasirinkę ypač aktualius šūkius visai žmonijai: Taip, solidarumui Europoje...

Jaunųjų profsąjungiečių stovykla

2011 m. Birželio 24 – 30 dienomis Palangoje vyko septintoji Šiaures ir Vakarų Europos jaunimo profsąjungų vasaros stovykla. Stovykloje dalyvavo 45 jauni profsąjungų nariai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos (Kaliningrado, Sankt-Peterburgo ir kt. miestų),...

Tarptautinė konferencija Vilniuje

Europos laukia pokyčių metas. Krizė sugriovė daug metų kurtą ekonominę ir socialinę pažangą ir atskleidė struktūrinius Europos ūkio trūkumus. Europai reikalinga strategija, užtikrinanti, kad krizę įveiksime dar labiau sustiprėję. 2010 m. kovo 26 d....

Už LDF vairo – dvi moterys

Balandžio 30 dieną Vilniuje įvyko LDF ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Į suvažiavimą buvo kviesti 85 delegatai, atvyko – 73. Suvažiavimo metu pirmininkas, generalinė sekretorė, pirmininko pavaduotojai, finansinės-ūkinės veiklos kontrolės komisija pateikė veiklos ataskaitas už...

Vilniaus apskrityje

LDF Vilniaus apskrities išrinkti atstovai pasiskirstė pareigomis ir be Įstatuose numatytų funkcijų, dalyvauja šiuose veiklose: Vilniaus apskrities Pirmininkas Sigitas Laima atsakingas už visą apskrities veiklą, pateikė registruoti apskrities Įstatus, koordinuoja visą veiklą. Sigitas Laima...

Kunigaikščio Gedimino nominacijos

Jau daugelį metų Vilniaus apskrities Trišalės tarybos (TT) iniciatyva, visų socialinių partnerių susitarimu ir lėšomis, geriausi visų sričių atstovai apdovanojami Kunigaikščio Gedimino trijų laipsnių nominacijomis. Nominantai – asmenys, labiausiai spartinantys Vilniaus apskrities (regiono) socialinę...

Įkurta nauja profesinė sąjunga

Sausio 12 d. buvo įkurta UAB „Krašto spauda“ darbuotojų profesinė sąjunga. Profesinė sąjunga veiks Lietuvos darbo federacijos sudėtyje. Steigiamojo susirinkimo metu išrinkti vadovaujantys profesinės sąjungos organai, patvirtinti Įstatai. Naujos profesinės sąjungos pirmininke išrinkta „Valstiečių...